F.M. Alexander
Alle rummer et stort potentiale i retning af frihed i både krop og sind, men ubevidste reaktioner låser os ofte fast i vanebundne holdninger.
Alexanderteknik skaber bevidsthed om nye handlemåder, som kan hjælpe os med at udforske vores muligheder for at udfylde hele dette potentiale.
En forudsætning for forandring er evnen til at kunne udføre en handling på en anden måde, end man har for vane.
F.M.Alexander